Канализација проект: карактеристики на креирање и стручни

Канализација и водовод се сметаат за еден од главните комуникациски системи во куќата. Во исто време за нивно создавање потребно е да се земе предвид масата на различни фактори кои одговараат на градежната структура, локацијата на потрошувачките места и избраните материјали. Затоа проектот за канализација во приватна куќа треба да се направи особено внимателно, земајќи ги предвид сите карактеристики.

Аматерски фотографии од фазен процес на производство на септички резервоар од бетон за одводнување на канализација

Фазен процес

При развивање на канализационен систем за куќа, мора веднаш да ја земете во предвид локацијата на точките за водоснабдување. Во исто време, професионалните занаетчии препорачуваат да ги стават и овие системи на планот, со цел не само да добијат општа идеја за финалниот производ, туку и да ја проверат точноста на нивните пресметки. Со оглед на тоа, проектот за водоснабдување и санитација на приватна куќа се врши истовремено.

Професионален проект на локацијата на канализациски системи на локацијата

Влез и жици

  • Влезната точка во куќата е почетна точка за креирање на ваква документација.. Затоа, со него треба да го започнете целиот развој.
Наједноставниот графички дијаграм за поставување на овие системи во куќа на неколку спрата
  • За да се создаде цртеж на систем за водоснабдување, доволно е да се извлечат линии од дадена точка на подот кој ќе ги прикаже цевките. Во исто време тие се доведуваат до потрошувачките места со назначување на гранките.
  • Исто така, на проектот се прикаже локацијата на сите затворени вентили или приклучоци. Некои експерти претпочитаат веднаш да го обележат планот на брендот на фитинзи и неговиот дијаметар. Ова е многу погодно ако планирате да направите транзиции.
Практично сите главни елементи на комуникациските системи се наоѓаат во подрумот или подрумот, на влезната точка во куќата
  • На почетокот на целиот распоред, некои проекти вклучуваат инсталација на водомери.. Во овој случај, упатството за инсталација препорачува цврсти вентили и филтри за монтирање.
  • Експертите препорачуваат да се инсталира колено со инспекциски отвор на влезот на канализацијата.. Многу е подобро ако е опремено со стапица. Таков надворешен проект за отпадна вода ќе овозможи чистење на целиот систем кога е запушена.
Благодарение на специјални компјутерски програми, можно е да се добијат волуметриски модели на локацијата на сите комуникациски системи во внатрешноста на куќата.
  • Исто така, овие инспекциски решетки се инсталирани на места со остри свиоци. Ова во голема мера ќе ја поедностави операцијата.

Совет! Професионални господари препорачуваат да контактирате со специјалисти за да креирате вакви проекти, бидејќи тие можат да содржат многу различни елементи кои сигурно ќе предизвикаат потешкотии во самопроизводството.

Во некои типови на проекти може да се разбере само специјалист, а понекогаш и лицето кое се занимавало со развојот

Отворен системи

Доколку се развие проектот за водоснабдување и канализација земајќи го предвид присуството на градскиот автопат, по влегувањето во куќата сите цевки се сведуваат на главниот бунар, каде што се поврзани со системот. Во овој случај, не заборавајте да инсталирате друг отворот за гледање на мозоци и да допрете на водата.

Наједноставна графичка слика на септичка јама со системи за размена

Ако планирате да направите предлог бура канализација, тогаш тоа обично се прави одделно од главниот мозоци. Во исто време, императив е да се инсталира колено на влезот на општата систем, што ќе создаде хидрауличен вентил.

Проектите без централен систем за комуникација се значајни разлики. Вообичаено канализацијата завршува во кефлор или септичка јама. Затоа, на планот е важно да се прикажат сите поврзувачки елементи и точниот агол на наклон.

Распоред и поставување на водоснабдување од бунарот и канализација до септичка јама

Кога ќе се развие проект за снабдување со вода без централен автопат, обично се претпоставува дека ќе има бунар. Овој елемент на системот треба да му се посвети посебно внимание, бидејќи ќе биде неопходно да се назначи инсталацијата на пумпата, филтрите и другите компоненти.

Употребата на неколку канализациски системи во една област се врши со помош на мозоци во еден септички резервоар, но на различни нивоа

Ако документацијата е направена со свои раце, тогаш е многу важно да се забележи нивото на цевките на неа. Професионалните господари препорачуваат да го стават под ознаката за замрзнување на почвата со инсталација на дополнителна изолација. Ова е направено за да се обезбеди правилно функционирање на системот во зимско време.

Совет! Постојат посебни програми кои се дизајнирани самостојно да ги пресметаат сите потребни параметри во подготовката на проектот. Тие многу ја олеснуваат работата, но тоа не значи дека тие можат да се користат без одредени вештини.

Графички дизајн со потребните димензии, системи за вртење и агли на навалување

Препораки на специјалисти

  • Мора да се каже дека цената на некои елементи на системот е доста висока. Затоа, погрешно креираниот проект неопходно ќе доведе до преголеми трошоци и дополнителни трошоци.
Влезот на отпадна вода во резервоарот за собирање отпад исто така се изведува под нивото на замрзнување на земјата.
  • Во извршувањето на таква работа може да им помогне на специјални директориуми и разни регулаторни документи. Сепак, понекогаш практични стручни совети ќе бидат многу покорисни.
  • Откако проектот е подготвен, треба да креирате попис на сите материјали што се користат во инсталацијата, почнувајќи од цевки и завршувајќи со системите за прицврстување. Ова во голема мера ќе помогне при купувањето и ќе даде целосна слика за дизајнот како целина.
Сите инсталации мора да се спроведуваат во строга согласност со проектот, без да се прават измени или дополнувања на него, освен ако не е договорено со дизајнерот.

Заклучок

Откако ќе го прочитате видеото во оваа статија, можете да добиете детални информации за тоа како се создаваат ваквите проекти и што треба да знаете. Исто така, земајќи го предвид погоре наведениот текст, треба да се заклучи дека оваа работа е поврзана со многу различни тешкотии кои треба да се земат предвид (види и статија Проектирање канализација - главните карактеристики на овој вид на работа).

Може да се забележи дека проектот за канализација и водоснабдување на станот има одредени разлики од оние што се користат за приватни домаќинства. Особено ако користи септичка јама и бунар.

Додај коментар