Инсталација на грејни радијатори: норми и правила на

Инсталирањето на грејниот радијатор е клучна задача, чиј квалитет на имплементација зависи од функционирањето на целиот систем. За да се избегне поплава во станот и протекување на врски, треба да ја знаете процедурата и правилата за инсталација на уреди за греење. Ние ќе ви кажеме како да инсталирате радијатор за греење.

За да разберете како да инсталирате радијатори, треба да ги знаете принципите за оваа работа.

Инсталација на радијатори за греење

Цевковод распоред

Пред правилно поставување на радијатори, одреди го типот на жици.

Правилата за поставување на радијатори може да варираат во зависност од видот на системот за греење и начинот на поврзување на уредите.

Според видот на системот може да биде:

 1. Единечна цевка. Овде, производите се поврзани во серија со една цевка, која ги извршува и понудата и вратениот проток на носач на топлина. Во овој случај, повратниот проток на претходниот конвектор е протокот на следниот, а секој следен јазол добива малку ладено средство за ладење;
 2. Две цевки. Во оваа шема, производите се поврзани паралелно помеѓу две цевки: снабдување и враќање. Во овој случај, течноста за ладење со приближно иста температура се доставува до сите јазли;
 3. Колектор. Овде постои комбинација од двата претходни методи: помеѓу два цевководи, снабдување и враќање, еднокотелните кола со еден конвектор се паралелно поврзани. Бидејќи обично постојат многу такви кола, тие се поврзани преку колектори, што беше причина за името на типот на жици.
Едножилни и двојни цевки системи за ожичување.

Обрни внимание! Едноставно е да се разликува еден систем од друг: во еден цевковод, само еден цевка се вклопува во секој разменувач на топлина, во две цевки има две цевки, во колекторски систем, две цевки од секој уред одат до колекторски јазол.

Инсталационата шема на радијатори ги има главните разлики во спроведувањето на дво-или еден-цевки систем. Факт е дека инсталацијата на грејните радијатори во едноканален систем според SNiP бара бајпас, што го спречува прекинувањето на колото ако еден од конвекторите се скрши.

Шема колекторски жици.

Во случај на колекторски и дво-цевни кола, батериите се поврзани паралелно, а колото не се скрши. Отстранувањето и инсталирањето на грејачот е можно без да се исклучи системот. За да го направите ова, едноставно исклучете ги чешмите инсталирани на влезните и излезните млазници на течноста за ладење.

Обрни внимание! Системите за двополна и колекторска инсталација се сметаат за поефикасни и прогресивни, но нивната цена е поголема поради поголемиот број на цевки на системот за греење и вентили.

Методи за поврзување на батерии

Сликата прикажува пример за дијагонална врска на конвекторот.

Во прилог на жици, како да се инсталира греење радијатор е под влијание на начинот на кој е поврзан со гасоводот.

Постојат три вакви методи:

 1. Страна врска. Во куќите на советската конструкција е најчестата, особено со вертикални жици, кога во собата се влегуваат два или повеќе risers, две филијала цевки, на кои е поврзана едната страна на батеријата, влегуваат од просторијата;
 2. Долна врска. Овој метод е повеќе типичен за хоризонтални жици, кога линијата оди по подот или под него, а уредот е поврзан со долната колекторска оска до млазниците;
 3. Дијагонална врска. Може да се користи во двете верзии на изгледот. Овде, млазницата за испорака влегува во горниот отвор на едната страна од производот, а повратниот излегува од долниот отвор на спротивната страна.
Грејни радијатори со инсталација на различни начини.

Обрни внимание! Сé уште има спорови околу кои дијаграмот за поврзување е точен. Може да се каже дека долната врска е најмалку ефикасна, додека дијагоналниот метод е рамномерно загревач на разменувачот на топлина.

Правила за инсталација

Важно е да се усогласат со стандардите за инсталација на радијаторите.

Пред да ги инсталирате радијаторите, треба да ги научите основните правила и прописи за нивна инсталација.

Постојат правила кои се прилично препорачувачки во природата:

 • Батеријата е инсталирана под прозорецот. Централната оска на отворот на прозорецот мора да се совпадне со централната оска на производот. Ова ги избегнува нацртите и кондензацијата на стаклото;
 • Пожелно е да се постават влезните цевки со мала пристрасност кон движењето на водата. Ова ќе го спречи влегувањето и акумулацијата на воздухот во грејната единица и поврзаната загуба на пренос на топлина.
Уредите треба да се наоѓаат под прозорците.

Исто така постојат построги правила:

 • Прагот на прозорецот не треба целосно да ја покрие батеријата, инаку струењата на конвекцијата нема да го загреат прозорецот, што може да предизвика пробивање на прозорецот и кондензација на прозорецот;
 • Растојанието од врвот на конвекторот до прозорецот треба да биде најмалку 5 см;
 • Растојанието од дното на производот до подот не смее да биде помало од 5-10 см;
 • Треба да има јаз од најмалку 4 см помеѓу задниот ѕид на уредот и ѕидот;
 • Прагот на прозорецот може да го покрие уредот не повеќе од половина.
Правила за инсталација

Обрни внимание! Усогласувањето со овие растојанија ќе овозможи нормална конвекција и циркулација на протокот на воздух, што е предуслов за добар пренос на топлина.

Постапка за инсталирање батерија

Размислете за редоследот на работа.

Ако сакате сами да го инсталирате конвекторот за греење, треба да го знаете редоследот на работа:

 1. Исклучете ги чешмите за напојување, а потоа демонтирајте го стариот уред;
Исклучете ги чешмите и демонтирајте ја старата батерија.
 1. Означете го точките за монтирање на заградите за новиот производ;
Изработка на обележувањето.
 1. Прицврстете ги заградите на ѕидот со приклучоци или прицврстувачки завртки;
Според обележувањето се поставуваат загради.
 1. Ние го обесуваме производот на заградите, проверувајте ја геометријата со помош на нивото: треба да стои строго хоризонтално, без нарушувања;
Изложба хоризонтално по ниво.
 1. Составуваме комплет за арматура: инсталирајте го вентилот и вентилот под термичка глава, како и вентилот Mayevsky за воздух;
Инсталирајте вентили и славини.
 1. Поврзете ги цевките од главната цевка со разменувачот на топлина.
Поврзете ја грејната цевка со разменувачот на топлина.

Обрни внимание! Инсталирањето на радијатори од леано железо бара посериозна подготовка и избор на фитинзи, бидејќи нивната тежина многу пати ги надминува современите алуминиумски или биметални аналози.

Заклучок

Замена и инсталација на уреди за греење треба да се сфати сериозно, бидејќи квалитетот на овие работи ќе го одреди комфортот во куќата. За да се инсталира правилно, мора да ги следите упатствата за инсталација и прифатените стандарди. Видеото на крајот од статијата ќе ви помогне да ги избегнувате грешките во вашата работа.

Додај коментар